O firmie

Firma otrzymała Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2012

CWP 2012

Firma JAMIR posiada wieloletnie, bo aż 21-letnie, doświadczenie, potwierdzone licznymi przykładami funkcjonujących plantacji wierzby oraz wiedzę w dziedzinie zakładania wielkoobszarowych plantacji wierzby energetycznej Salix sp. Oferujemy również kwalifikowany, wysokiej jakości materiał nasadzeniowy, który charakteryzuje się ponad 95% udatnością. Sadzonki produkowane są wyłącznie pod nadzorem naszych specjalistów i posiadają udokumentowane źródło pochodzenia. Nasza oferta zawiera szeroką gamę klonów wierzby, między innymi, pochodzących bezpośrednio z duńskich plantacji doświadczalnych Lydum Energy Planter (posiadamy świadectwa pochodzenia), klonów polskich i innych świetnie przystosowanych do polskich warunków klimatycznych.

Działalność firmy JAMIR nie ogranicza się jedynie do sprzedaży sadzonek. Podstawowym zakresem działalności jest zakładanie „pod klucz” wielko-hektarowych plantacji wierzby energetycznej, począwszy od przygotowania agrotechnicznego gleby, poprzez nasadzenia sztobrów, nadzór w pierwszym roku i w latach następnych, zalecenia dotyczące nawozów i środków ochrony roślin. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu naszych wykwalifikowanych specjalistów możemy się poszczycić unikalnymi osiągnięciami nie tylko w zakresie zakładania plantacji, ale również w pozostałych obszarach zastosowań wierzby, to jest w utylizacji osadów ściekowych metodą roślinną, umacnianiu skarp na wysypiskach odpadów, tworzeniu stref ekotonowych czy rekultywacjach gruntów.

Dodaj komentarz

EKSPERT W ZAKŁADANIU UPRAW ENERGETYCZNYCH