Kontakt

JAMIR SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Antoniego Abrahama 1A
80-307 Gdańsk
Oddział Pabianice
ul. Partyzancka 94/108
95-200 Pabianice
Tel/fax 042 215 05 72 kom. 507 134 470
e-mail: biuro@jamir.pl
NIP: 5842662098 REGON: 220680757
KRS: 0000321775 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00 zł

map

 

 

szczegol

Dodaj komentarz

EKSPERT W ZAKŁADANIU UPRAW ENERGETYCZNYCH